Το Virtualization είναι μια τεχνολογία αρκετά διαδομένη στο εξωτερικό και τώρα πια έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων εταιριών. To Server Virtualization δεν είναι μια μόδα. Δίνει συγκεκριμένες λύσεις στις εταιρίες που το υιοθετούν. Τα σημαντικότερα από τα χαρακτηριστικά του είναι:

  • Δραματική μείωση στην επένδυση hardware ανά server
  • Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρίας
  • Ανεξαρτητοποίηση των servers από το hardware που φιλοξενούνται
  • ευκολία στο backup & restore.

Υπάρχουν τρείς κυρίως εταιρίες που παρέχουν server virtualizationεπαγγελματικές λύσεις virtualization. Οι VMware, Citrix και εσχάτως η Microsoft. Ανεξάρτητα από τα υπέρ και τα κατά της κάθε εταιρίας, οι λύσεις που προτείνουν έχουν κοινό τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε τις εικονικές μας μηχανές (virtual machines). Στον φυσικό server, τον οποίο έχουμε εξοπλίσει με το κατάλληλο hardware, εγκαθιστούμε το λογισμικό που θα φιλοξενήσει τις εικονικές μηχανές. Το λογισμικό αυτό είναι υπεύθυνο για το διαμειρασμό των πόρων (σκληροί δίσκοι, κάρτες δικτύου κτλ) στις εικονικές μηχανές. Επειδή οι εικονικές μηχανές δεν “βλέπουν” το πραγματικό hardware αλλά το εικονικό, είναι ανεξάρτητες από το hardware στο οποίο φιλοξενούνται. Κι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του virtualization, καθώς αν έχουμε μια κρίσιμη βλάβη στο υλικό του server μας, μπορούμε να μεταφέρουμε τις μηχανές μας σε ένα νέο χωρίς να ανησυχούμε για το διαφορετικό υλικό στο οποίο τις μεταφέρουμε.

Σε κάθε πραγματικό server μπορούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες των μια μηχανών, κάτι που εξοικονομεί τεράστια ποσά επένδυσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποια άλλη ανάγκη της επιχείρησης. Κατ επέκταση μειώνουμε τον απαιτούμενο χώρο στο rack του computer room, ενώ απολαμβάνουμε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας τόσο λόγω του λιγότερου hardware, όσο και της χαμηλότερης ανάγκης για ψύξη στο computer room.

Backup

To backup είναι πολύ σημαντικό σε μια εταιρία, αλλά server virtualizationτο restore ο τρόπος δηλαδή που θα επαναφέρετε τα δεδομένα σε περίπτωση βλάβης είναι εξίσου σημαντικό. Πρέπει να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια. Στο virtualization το backup είναι μια απλή υπόθεση. Με κατάλληλο λογισμικό κρατάμε αντίγραφα των εικονικών μας μηχανών (virtual machines) και σε περίπτωση ανάγκης μπορούμε να τα επαναφέρουμε στον ίδιο server ή σε καινούργιο μέσα σε ελάχιστο διάστημα.

Αν εκμεταλλευτούμε και το χαρακτηριστικό του High Availability, την αυτόματη εναλλαγή  δηλαδή, ανάμεσα σε δύο φυσικούς servers  όπου ο ένας είναι ο κεντρικός και ο άλλος σε κατάσταση stand by, η εναλλαγή ανάμεσα στον server που παρουσίασε πρόβλημα και σε αυτόν που είναι stand by είναι αυτόματη. Οι χρήστες συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να διακόψουν την εργασία τους και εσείς έχετε όλο το χρόνο που χρειάζεστε για να επαναφέρετε τον κεντρικό σας server σε πλήρη λειτουργία.

0
Comments

    Leave a Reply

    © 2024 EDs Solutions - Λύσεις τεχνολογίας