Συνδυάστε πολλές συνδέσεις ίντερνετ μαζί και δημιουργήστε μια σύνδεση που σας παρέχει αθροιστικά το bandwidth όλων των συνδέσεων σε μια γραμμή!

Με αυτό το τρόπο αποκτάτε μια αξιόπιστη διασύνδεση προς το ιντερνέτ και μένετε ανεξάρτητοι από τους παρόχους.  Με το WAN Bonding, δεν κερδίζετε μόνο σε ταχύτητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως αποκτάτε σταθερή σύνδεση προς το διαδίκτυο με διαθεσιμότητα 99.999%, ποσοστό που κανένας πάροχος δε μπορεί να σας εγγυηθεί.

Με τα multi wan bonding routers μας και την υπηρεσία always online, μπορείτε να συνδυάσετε συνδέσεις από διαφορετικούς παρόχους και διαφορετικών τύπων (ADSL, VDSL, 3G/UMTS, SAT, etc) προκειμένου να έχετε μια σύνδεση προς το διαδίκτυο. Η σταθερότητα της σύνδεσης επιτυγχάνεται με το ειδικό λογισμικό των routers το οποίο ελέγχει συνεχώς τη διαθεσιμότητα των γραμμών, και μόλις αντιληφθεί πρόβλημα σε κάποια από τις γραμμές, μεταφέρει όλη τη κίνηση των δεδομένων από την προβληματική γραμμή στις υπόλοιπες γραμμές. Όλες οι συνδέσεις και τα δεδομένα που λειτουργούσαν μέσω της σύνδεσης που παρουσίασε πρόβλημα, μεταφέρονται στις υπόλοιπες συνδέσεις χωρίς να διακοπούν!

Streaming - Broadcasting

Με τους εξελιγμένους αλγόριθμους του, το Viprinet γνωρίζει πως αποδίδουν οι γραμμές σας ανά δευτερόλεπτο και αποφασίζει δυναμικά πως θα δρομολογήσει τα δεδομένα. Με ειδικές τεχνικές καταφέρνουμε να μην έχουμε απώλειες στα δεδομένα και ως εκ τούτου να κάνουμε live μεταδόσεις από τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα ακόμη και μόνο μέσω γραμμών 4G!

Leased Line Replacement

Οικονομικότερα από ένα μισθωμένο κύκλωμα και πιο αξιόπιστο. Συνδυάζοντας μερικές xDSL γραμμές μπορείτε να αποκτήσετε μια γραμμή με τη χωρητικότητα ενός μισθωμένου κυκλώματος με πολύ χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον μπορείτε να έχετε επιδόσεις μισθωμένου κυκλώματος σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής του.

Αξιοπιστία Made In Germany

Αξιοπιστία. Οι routers είναι κατασκευασμένοι στη Γερμανία με τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη ενώ διαθέτουν παθητική ψύξη. Όλα τα modules είναι τεχνολογίας hotplug και έτσι μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να κλείσουμε το σύστημα, ενώ οι αλλαγές που κάνουμε στο προγραμματισμό τους γίνεται επίσης χωρίς να χρειαστεί επανεκκίνηση ή διακοπή του συστήματος.

Ασφάλεια πάνω απ όλα

Όλες οι συνδέσεις που πραγματοποιεί το Viprinet είναι κρυπτογραφημένες. Επιπλέον γίνεται κατακερματισμός των πακέτων, αποστολή τους μέσω όλων των διαθέσιμων γραμμών και ανασύνθεση τους πριν την αποστολή τους στο τελικό τους προορισμό. Έτσι ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που κάποιος καταφέρει ν αποκτήσει δεδομένα από μια γραμμή δε θα μπορέσει ποτέ να έχει όλα τα δεδομένα!

© 2024 EDs Solutions - Λύσεις τεχνολογίας